Strona Główna
Biblioteka Główna Akademii Pedagogiki Specjalnej
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
Budynek B, III piętro
Telefon : (022) 589-36-00
e-mail: bibl@aps.edu.pl